Umetnički iskaz

Umetnik je osoba koja „vidi“,promišlja i oseća ,Jasnije ,dalje i dublje… i poseduje volje ,umeća i hrabrosti da to i pokaže.

Slikam jer osećam da je to najbolje što mogu uraditi za druge i za sebe.To sam shvatio kada sam počeo da slikam. Bilo mi je tada 23 godine i ta spoznaja je postala i ostala snažna motivacija i podstrek .

Biti umetnik je velika privilegija i odličan način da se razvijate i napredujete kao ličnost.

Ono što me najviše pokreće da slikam je radoznalost ..koliko daleko mogu da odem ,vidim i kako da to predstavim jezikom likovnosti.Iznenađenja koja se doživljavaju na tom putu su veliko bogatstvo i zadovoljstvo.

Služim se tehnikom ulje na platnu jer najviše odgovara mom senzibilitetu, i smatram dobro vladanje crtežom osnovom za sve likovne discipline.

Dok slikam pokušavam da održim ravnotežu intuitivnog i racionalnog jer mi ovakav pristup najviše odgovara.

Ne insistiram na tome da gledaocu prenesem određenu „priču“  , teoriju ili zaključak već da ih slika svojom namernom „nedovršenošću“ isprovocira na sopstveno gledište.

Biram teme i motive spontano .. ljude jer su univerzalan i neiscrpan izvor  inspiracija,gradske scene jer su izazov da se rutinirana  svakodnevnica predstavi u lepšem svetlu i sa dubljim smislom,pejzaže jer su jedan od  načina da zadržimo vezu sa prirodnim okruženjem.

Ipak , tema i sadržaj nisu njabitniji deo moje slike već način intrpretacije. Smatram da je najveći izazov za slikara (naizgled) trivijalni siže predstaviti u svetlu više stvarnosti i time mu podariti smisao.

Pobornik sam slobode u mišljenju i izrazu .ali slobode uz koju ide odgornost ..jer bez nje ona lako prelazi u proizvoljnost.

Slikam zbog sebe ali za druge.

Volim slike ,da ih gledam i stvaram.

Stojan Milanov