Umetnički iskaz

Umetnik je osoba koja „vidi“,promišlja i oseća – jasnije, dalje, dublje… i poseduje volje,umeća i hrabrosti da to i pokaže.

Slikam jer osećam da je to najbolje što mogu uraditi za druge i sebe.To sam shvatio kada sam počeo da slikam. Bilo mi je tada 23 godine i ta spoznaja je postala i ostala snažna motivacija i podstrek.

Biti umetnik je velika privilegija i odličan način da se razvijate i napredujete kao ličnost.

Ono što me najviše pokreće da slikam je radoznalost; koliko daleko mogu da odem,vidim, i kako da to predstavim jezikom likovnosti.Iznenađenja koja se doživljavaju na tom putu su veliko bogatstvo i zadovoljstvo.

Služim se tehnikom ulje na platnu jer najviše odgovara mom senzibilitetu, i smatram dobro vladanje crtežom osnovom za sve likovne discipline.

Dok slikam, pokušavam da održim ravnotežu između intuitivnog i racionalnog, jer mi ovakav pristup najviše odgovara.

Ne insistiram na tome da gledaocu prenesem određenu „priču“, teoriju ili zaključak, već da ih slika svojom namernom „nedovršenošću“ isprovocira na sopstveno gledište.

Biram teme i motive spontano… Ljude, jer su univerzalan i neiscrpan izvor inspiracija,gradske scene – jer su izazov da se rutinirana svakodnevnica predstavi u lepšem svetlu i sa dubljim smislom,pejzaže – jer su jedan od načina da zadržimo vezu sa prirodnim okruženjem.

Ipak, tema i sadržaj nisu najbitniji deo moje slike, već način interpretacije. Smatram da je najveći izazov za slikara predstaviti (naizgled) trivijalni siže u svetlu više stvarnosti i time mu podariti smisao.

Pobornik sam slobode u mišljenju i izrazu, ali slobode uz koju ide odgovornost… jer bez nje ona lako prelazi u proizvoljnost.

Slikam zbog sebe, ali za druge.

Volim slike,da ih gledam i stvaram.

Stojan Milanov